logo

Д-р Станчо Проданов

Пластична хирургия

Д-р Станчо Проданов завършва медицинското си образование в Медицински Университет – Пловдив в периода 2000-2006 год.

Специалности:

  • Пластично-възстановителна и естетична хирургия – 2014 год.
  •  Здравен мениджмънт – 2015 год.

Професионален път:

  • „Второ хирургично отделение“ към МБАЛ гр.Пазарджик – 2006 год.
  • „Клиника по пропедевтика на хирургическите болести колопроктология“ към УМБАЛ "Св.Георги" гр.Пловдив. – 2006-2008 год.
  • „Клиника по пластично-възстановителна и естетична хирургия“ към УМБАЛ "Св.Георги" гр.Пловдив. – 2008-2016 год.
  • „Изгаряния и пластична хирургия“ към  УМБАЛСМ „Пирогов“ гр. София – 2016-2021 год.
  • „Клиника по пластична, реконструктивна и естетична хирургия“ към УМБАЛ „Токуда“ гр. София – 2021 до настоящия момент.

Повишава квалификацията си в едни от най-престижните клиники в страната и чужбина – Франция, Англия, Швеция, Полша, Словения, Сърбия, Грузия.
Членува в Българската асоциация по пластична, реконструктивна и естетична хирургия (БАПРЕХ), Български лекарски съюз (БЛС), Съюз на българските медицински специалисти (СБМС) и European Burns Association (EBA).
Владее френски, английски и руски език.

    От къде разбрахте за МЦ "Етика"?