logo

Д-р Мария Гонкова

Физиотерапия и рехабилитация

Д-р Мария Гонкова,дм е завършила медицинското си образование в МУ- Пловдив. През
2014г придобива специалност Физикална и рехабилитационнна медицина, а през 2015г
успешно защитава дисертация на тема ‚Ефект на радилната ударно-вълновална терапия за
повлияване спастицитета на плантарните флексори при деца с церебрална терапия‘.

Член е на Европейското дружество по физикална терапия и Асоциацията по физикална медицина и рехабилитация. Автор е на статии, публикувани в множество български и чуждестранни издания. Притежава европейски сертификат за прилагане на ударно-вълнова терапия.
Преподавател по специалността си в МУ – Пловдив

    От къде разбрахте за МЦ "Етика"?