logo

Д-р Душко Шереметов

Кардиолог

Д-р Душко Шереметов е Кардиолог и Експерт по Кардиостимулация.
Завършва Медицински Университет-Пловдив през 2001г. От 2010г. Работи в Отделението по
Инвазивна Кардиология на УМБАЛ ,,Свети Георги” ЕАД-Пловдив. През 2014г. придобива
специалност ,,Кардиология”.

Извършва имплантиране на пейсмейкъри, системи за ресинхронизираща терапия (CRT), както и
кардиовертер дефибрилатори (ICD).
Притежава свидетелства за професионална квалификация по:
• Кардиостимулация- експертно ниво
• Ехокардиография-експертно ниво
• Холтер ЕКГ
• Велоергометрия

Преглед време 30/мин

• Преглед с ЕКГ- 50лв
• Преглед с ЕКГ+Ехо – 70лв
• Ехо КГ – 50лв
• Холтер ЕКГ 24ч. – 50лв/48ч – 70лв
• Холтер кръвно налягане – 50лв
• Преглед на пациент с ПЕКС – 50лв
• Вторичен преглед – 30лв

    От къде разбрахте за МЦ "Етика"?