logo

Д-р Димитър Илиев

Ендокринолог

Завършва Медицински университет Пловдив през 1990 г. Придобива своите специалности Вътрешни болести и Ендокринология и болести на обмяната съответно през 2000 г. и 2002 г.

С богат опит в диагностиката и лечението на захарен диабет, метаболитен синдром, тиреоиднапатология и костно-метаболитни заболявания

Притежавасертификат за преминат курс по ехография на щитовиднажлеза. Член е на Българския лекарски съюз, Българскотодружество по ендокринология и Европейската асоциацияза изучаване на диабета (EASD).

От 1996 г. е асистент към катедрата по Ендокринология на МУ-Пловдив, ангажиран с обучение на англоезични студенти. Участва в национални и международни конгреси по специалността.Има публикации в реномирани научни списания.

    От къде разбрахте за МЦ "Етика"?

    Ценоразпис:

    Първичен преглед – 80,00 лв.
    Първичен преглед с ехография – 100,00 лв.
    Вторичен преглед – 40,00 лв.