logo

Д-р Даня Люнгова

Неврология

Д-р Даня Люнгова е специалист по нервни болести. Извършва консултативно-диагностични прегледи и лечение на заболявания на централната и периферната нервна система. Провежда ЕМГ / електромиография / . 

Завършва медицина през 2011 г в Медицински университет Пловдив. От 2012 до 2016 г специализира в УМБАЛ „св. Георги“ гр. Пловдив. 

През 2017 г придобива специалност по Нервни болести. От 2017 до 2018 г работи като специалист невролог в  МБАЛ „св.Иван Рилски“ гр. Пловдив. От 2018 до 2019 г – във ВМА Пловдив. От 2019 г до момента – в МБАЛ Асеновград.

Квалификации: Д-р Люнгова притежава сертификати по ЕМГ / електромиография/ , ЕЕГ  /електроенцефалография/ и отоневрология.

    От къде разбрахте за МЦ "Етика"?