logo

Медицински център Етика

Образование:

Магистър по дентална медицина в Медицински Университет – Факултет по дентална – медицина, гр. Пловдив.

Квалификации/ Курсове за следдипломна квалификация: