logo

Д-р Александра Илиева

Физиотерапия и рехабилитация

Завършва Медицински университет Пловдив през 2017 г. Работи в областта на Физикалната и рехабилитационнамедицина от 4 г.

От 2018 г. е асистент към Катедрата по Физикална и рехабилитационна медицина на МУ-Пловдив, ангажирана с преподаване на англоезични студенти.

Притежава сертификати за следдипломна квалификация по ударно-вълнова терапия, лазертерапия, роботизирана рехабилитация. Член на Българския лекарски съюз (БЛС), Асоциацията по физикалнамедицина и рехабилитация (АФМР) и Международното дружество по физикална и рехабилитационна медицина(ISPRM).

Участва в национални и международни конгреси по специалността. Има публикации в наши и чужди реномирани научни списания.

    От къде разбрахте за МЦ "Етика"?