logo

Доц. Георги Славов

Неврология

Доц. д-р Георги Св. Славов е роден на 27.10.1986 г.,  в гр. Първомай. През 2005 г. завършва , френската езикова гимназия в гр. Пловдив, „Антоан дъо Сент Екзюпери“. През 2011 г. завършваа висшето си образование в Медицински университет-Пловдив. 

От 2015 г. е асистент към Катедрата по Неврология към МУ-Пловдив, а през 2016 г. защитава дисертанционен труд на тема „Клинико-лабораторно проучване на серумни нива на витмин Д и цитокини при пациенти с пристъпно-ремитентна Множествена склероза“. 

През 2017 г. успешно полага изпит за специалност по нервни болести. Доц. д-р Г. Славов има тясна профилировка в диагностициране и терапия на автоимунни заболявания: Множествена склероза, Миастения гравис, полиневропатии, съдови заболявания и заболявания на периферната нервна система. 

Член е на Комисията по диагностика и лечение на Множествена склероза за Южна България, на Български лекарски съюз, Българско неврологично дружество,Съюз на учените – Пловдив.

    От къде разбрахте за МЦ "Етика"?