logo

Д-р Анета Христозова

Ендокринология

Д-р Станчо Проданов

Пластична хирургия

Д-р Диана Аргирова

Педиатрия и неонатология

Гергана Тончева

Психология

Д-р Димитър Илиев

Ендокринология

Д-р Георги Ангелов

Неврохирургия

Аргир Аргиров

Диетология

Д-р Николай Михайлов

Съдова хирургия