logo

Мисия

Да подобрим нивото на здравеопазването в общността ни като поставим високи стандарти за грижа, подход и терапия на пациенти.

Визия

Да бъдем препоръчван медицински център за най-съвременните процедури в здравеопазване от медици с години специализиран опит и технология на световно ниво.

Ценности

  • Знание и иновативност

  • Професионализъм и етика

  • Респект и доброта

  • Лидерство и почтеност

  • Съпричастие и доверие

  • Eмпатия

  • Толерантност

  • Качество

  • Академизъм