logo

Ехография

  • на стави
  • на щитовидна жлеза
  • на мускуки и нерви

ЕМГ

ЕКГ

Евокирани потенциали

Изследване на виталитет на зъба

Ехо кардиография

Медицински център Етика

Рентгенови изследвания

  • 3D пантомография
  • Ортопантомография
  • Секторни снимки