logo
  • юли 23, 2021
  • 1
  • 0

Дихателна гимнастика представлява комплекс от дихателни упражнения, които предотвратяват и лекуват дихателната недостатъчност, подпомагайки организма да използва ефикасно всички анатомо-функционални механизми, който се противопоставят на появата й.

Дихателните упражнения се използват както при заболявания на дихателната система, така и взимат участие при изпълнението на упражнения за другите системи: сърдечно-съдова система, опорно-двигателна система, нервна система. Чрез дихателна гимнастика се подобрява белодробната жизнена вместимост, подвижността на гръдния кош и диафрагмата, еластичността на белодробната тъкан, оптимизира се дихателния акт, подобрява се доставката на кислород, необходима на организма за изпълняване на физически усилия.

Дихателните упражнения могат да се изпълняват в изправено, седнало или легнало положение и обикновено се разделят на три вида – статични, които се изпълняват в неподвижно състояние; динамични – изпълняват се заедно с други упражнения и дренажни – специални дихателни движения, които помагат за отстраняване на храчките и изтичането на ексудат от плевралната кухина.

Релаксиращи пози-намаляват мускулното напрежение на гръдния кош и кислородната консумация. Абдомино-диафрагмална гимнастика е насоченакъм засилване на дихателните мускули, към тяхната възможност за промяна в честотата и дълбочината на дишане, т.е към двойката антагонисти-диафрагма-коремна стена. Постурален дренаж се препоръчва с цел да се даде възможност силата на тежестта да подпомогне дренажа на секрецията в посока към устата. Селективната  ребрена гимнастика представлява локализирани дихателни упражнения с голяма амплитуда, имащи за цел да раздвижат определени дялове на гръдната клетка.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *